Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

endelflower
Kto ma zupę ten czytał "Zrób mi jakąś krzywdę" czy tego chciał czy nie.
— @mrrru
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viakonwalia konwalia
endelflower
7863 17dd 390
#akademiasztuki
endelflower
A wie pan, co jest najlepsze w złamanym sercu? Tak naprawdę można je złamać tylko raz, reszta to ledwie zadrapania. 
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru "
Reposted fromcytaty cytaty viafromthebeginning fromthebeginning
6006 6670 390

paintdeath:

Lisa: [holds a pen to her neck] "Take one fuckin’ step and I’ll jam this in my aorta!"
Valerie: [comes over, a smirk on her face] "Lisa, your aorta is in your chest."
Lisa: "Good to know! I’ll make a note of that…"
Valerie: "Good."

Girl, Interrupted (1999)

endelflower

Nie masz pretensji, gdy nie odbieram telefonu. Nie jesteś zazdrosny o moich kolegów. Nie wypominasz mi braku czasu dla Ciebie. Nie kłócisz się, po której stronie łóżka chcesz sypiać. Nie robisz mi wymówek, gdy o trzeciej nad ranem wracam chwiejnym krokiem. Znasz moje wszystkie ulubione smaki lodów i czekolady. Kiedy jest mi smutno rzucasz wszystko i sprawiasz, że ponownie na mej twarzy pojawia się uśmiech. Kiedy mam zły dzień robisz dla mnie malinową herbatę i bez słowa przytulasz mnie do siebie. Jesteś czuły, romantyczny, delikatny, a cisza, kiedy przypadkiem się pojawi nigdy nie jest krępująca. Nie pozwalasz mi za sobą długo tęsknić i martwić się, czy coś złego się nie stało. Każda kobieta byłaby przy Tobie szczęśliwa. Każda z wyjątkiem mnie.

— Bo Twoja jedyna wada to taka, że nie jesteś nim
endelflower
endelflower
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
endelflower
endelflower
6494 2e0f 390
Reposted fromalicemeow alicemeow viabylejaka bylejaka
endelflower
2727 a655 390
Reposted fromfarba farba viabylejaka bylejaka
endelflower
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
endelflower
Ciągle płaczę wewnętrznie.
— wieczornie
endelflower
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko

June 24 2015

endelflower
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak vianotknowme notknowme
endelflower
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan
Reposted byazile1 azile1
endelflower
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 vianotknowme notknowme
endelflower

NIE CHCĘ STRACIĆ Z TOBĄ KONTAKTU . NIGDY .

 -choć nie ma już nas.
Reposted fromequilil equilil vianotknowme notknowme
0229 3fba 390
Reposted fromotepienie otepienie vianotknowme notknowme
endelflower
Nie można tak po prostu wyłączyć swoich uczuć do kogoś, nawet jeśli na nie wcale nie zasługuje.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia vianotknowme notknowme
endelflower
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka vianotknowme notknowme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl